Pages Menu

Ekologia kulturowa – nabór na studia w roku 2018/2019

IMG_0343

Informujemy, że tak jak w poprzednim roku również i w tym – 2018/2019 proponujemy etnologiczne studia magisterskie na specjalności Ekologia kulturowa.

Jeśli interesuje Ciebie jak ciekawie i konstruktywnie można żyć i pracować w postindustrialnej przestrzeni Górnego Śląska, jak obecnie wygląda gospodarka w Beskidach oraz jeśli chcesz poznać wiele innych ciekawych spraw związanych z kulturą i ochroną środowiska, zdobyć doświadczenia i wiedzę, które ułatwią Ci znalezienie pracy, to koniecznie wybierz się na te studia.

Czekamy na Ciebie w Cieszynie.

rekrutacja

 

Read More

Publikacja poprojektowa

wszystko niemal, co związane z projektem już za nami ale zostało wiele pamiątkowych zdjęć, wspomnień a przede wszystkim wiedza oraz doświadczenie udokumentowane w rozmaitych publikacjach. Zachęcamy do zapoznania z tą wyjątkową gdyż przygotowaną przez operatora FSS na stronie WEiNoE oraz w poniższym pliku.
publikacja poprojektowa FSS 2017 s 94

Read More

Konsultacje społeczne – szkolenie w Instytucie na rzecz Ekorozwoju

31 maja 2016 r. miało miejsce szkolenie dotyczące technik konsultacji społecznych, w którym udział wzięli realizatorzy projektu „Ekologia kulturowa – specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia”. Szkolenie odbyło się w Warszawie w siedzibie Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Uczestnictwo miało na celu zwiększenie bazy wiedzy uczelni w zakresie zależności pomiędzy człowiekiem i środowiskiem oraz umiejętności sterowania tymi zjawiskami. Specjaliści i praktycy w omawianej dziedzinie zapoznali uczestniczki szkolenia nie tylko z podstawami teoretycznymi, ale również z dobrymi praktykami, które sami wypracowali. Wśród omawianych zagadnień znalazły się podstawowe zasadny prowadzenia konsultacji (tzw. siedem zasad konsultacji), umocowania prawne, rodzaje i formy konsultacji oraz techniki konsultacyjne. Problematyka ta rodziła wiele pytań, co skutkowało interesującymi dyskusjami i szczegółową analizą konkretnych przykładów. Wiedza zdobyta podczas spotkania stanowi inspirujące źródło dla planowania nowych przedsięwzięć wpisujących się w nurt ekologii kulturowej.

IMG_0837 IMG_20160531_091213 IMG_20160531_091231Warszawa 2016 - 3-1

 

Read More

Konferencja już za nami

Wydarzeniem zamykającym projekt „Ekologia kulturowa – specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia” była konferencja naukowa, która odbyła się 19 maja 2016 roku w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Wydarzenie to nosiło tytuł: „Ekologia kulturowa: inspiracje – interpretacje – perspektywy”. Spotkaniu przyświecały dwa zasadnicze cele. Jednym z nich było podsumowanie wspomnianego projektu oraz prezentacja rezultatów przeprowadzonych działań, w tym monografii naukowej poświęconej problematyce ekologii kulturowej.

IMG_6029 IMG_6030 IMG_6032 IMG_6034 IMG_6037 IMG_6041 IMG_6043 IMG_6046IMG_6048
Równie ważne były rozważania teoretyczne nad problemami węzłowymi etnologii, antropologii kulturowej i ekologii, które zostały uwzględnione w kilku obszarach tematycznych. Ta różnorodność zaproponowanych problemów pozwoliła wyznaczyć trzy perspektywy, wokół których toczyły się obrady. Były to: „Człowiek – miasto – cywilizacja”, „Zawirowania edukacyjne”, „Ekologia w dyskursach ponowoczesnych”.
Swój udział w konferencji zgłosiło ponad czterdziestu referentów. Były to osoby zarówno z Polski jak i z zagranicy. Pierwsza część spotkania miała miejsce w Centrum Konferencyjnym, gdzie koordynatorzy projektu: Magdalena Szalbot oraz Maciej Kurcz przedstawili informacje o przebiegu działań projektowych. Kolejnym etapem były wystąpienia referentów. W części przedpołudniowej głos zabrali naukowcy oraz aktywiści, którzy swoimi wystąpieniami nakreślili szerokie tło metodologiczne oraz tematyczne, które już w sekcjach były omawiane szczegółowo, na wybranych przykładach. W tym czasie zaprezentowane zostały rozważania dotyczące praktycznych sposobów wykorzystania przez człowieka zasobów naturalnych, jak również symbolicznego ich wartościowania. Zostały również wskazane kierunki działań prowadzących do zachowania i ochrony naturalnego dziedzictwa oraz rekultywacji zdegradowanych przestrzeni poprzemysłowych.
W części popołudniowej obrady odbywały się w trzech sekcjach. Pierwsza z nich „Człowiek – miasto – cywilizacja” skupiała się w większości na zagadnieniu szeroko rozumianej rewitalizacji. Pojawiały się głosy dotyczące zarówno odbudowy terenów pocmentarnych, poprzemysłowych, jak i miejskich. Drugim omawianym obszarem były badania etnograficzne zjawisk ekologicznych oraz płynące z nich wnioski.
Sekcja druga była zatytułowana „Zawirowania edukacyjne”. Uczestniczące w niej osoby przedstawiały różnorodne perspektywy przekazywania wiedzy na temat środowiska naturalnego. Prelegenci przedstawiali przykłady dawnych sposobów nauczania o przyrodzie, jak i najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie. Rozważania te dotyczyły nie tylko elementów przyrody obserwowanych wzrokowo, ale również tych, które można poznać z wykorzystaniem pozostałych zmysłów. Perspektywę rozważań edukacyjnych poszerzyły wystąpienia stanowiące studium przypadków (Zagłębie Ruhry – z jednej strony, Brandenburgia i Saksonia  – z drugiej) diametralnie różnych podejść człowieka do otaczającego go środowiska oraz wynikających z tego konsekwencji.
Ostatnia, trzecia sekcja nazwana została „Ekologia w dyskursach ponowoczesnych”. W obradach tej grupy brało udział dziewięciu prelegentów. Różnorodność poruszanych przez uczestników problemów unaoczniła złożoność i wielowymiarowość układu kultura – natura. Zaprezentowane zostały inspiracje przyrodą zarówno w kulturze tradycyjnej jak i współczesnych mediach. Omówione zostały różnorodne konsekwencje wynikające z ingerencji człowieka w świat przyrody oraz sposoby radzenia sobie z ich niekorzystnym wpływem. Przybliżono, m. in. jakimi metodami człowiek próbuje powrócić do życia w bardziej naturalnym (tradycyjnym) środowisku, czy też jakie działania podejmuje budując nowy, bardziej świadomy typ społeczeństwa.

IMG_6053 IMG_6054IMG_6060IMG_6065IMG_6055IMG_6067
Wydarzeniem towarzyszącym konferencji była wieczorna prelekcja i degustacja produktów ekologicznych oraz przygotowanych z nich potraw należących do tradycyjnej kuchni regionalnej. Był to przykład dobrych praktyk łączących ekologię z dziedzictwem kulturowym.
Głosy przedstawicieli różnych dziedzin naukowych, w ramach których badana jest zależność człowiek – środowisko naturalne, niewątpliwie wzbogaciły wiedzę uczestników i słuchaczy na ten temat i pozwoliły podczas prowadzonych dyskusji wypracować nowe perspektywy badawcze.

IMG_6071 IMG_6074 IMG_6077

Zapraszamy do zapoznania się z tematami wszystkich zgłoszonych wystąpień:

STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ

Read More

Komunikat

W związku z awarią serwerów poczty elektronicznej UŚ od 6 maja b. r. mogą wystąpić utrudnienia w kontakcie mailowym z organizatorami konferencji, za które przepraszamy.

Prosimy wówczas o kontakt telefoniczny.

Read More

Konferencja w Cieszynie 19 V 2016 r. -dojazd, zakwaterowanie, program

„Ekologia kulturowa: inspiracje – interpretacje – perspektywy”

Szanowni Państwo,
dziękujemy za zainteresowanie naszą konferencją i chęć podzielenia się własnymi obserwacjami, refleksjami, doświadczeniami w związku z zaproponowanym przez nas tematem. Mamy nadzieję, że spotkanie to będzie dla wszystkich uczestników inspiracją do dalszych badań i dyskusji.
Aby konferencja przebiegła sprawnie prosimy o zapoznanie się z informacjami organizacyjnymi poprzez aktywowanie  poniższych linków

Informacje organizacyjne konferencji

Program konferencji -korekta 06. 05. 2016 r.

lub rozwinięcie tekstu po kliknięciu na tytuł wpisu

Read More