Pages Menu

Konsultacje społeczne – szkolenie w Instytucie na rzecz Ekorozwoju

31 maja 2016 r. miało miejsce szkolenie dotyczące technik konsultacji społecznych, w którym udział wzięli realizatorzy projektu „Ekologia kulturowa – specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia”. Szkolenie odbyło się w Warszawie w siedzibie Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Uczestnictwo miało na celu zwiększenie bazy wiedzy uczelni w zakresie zależności pomiędzy człowiekiem i środowiskiem oraz umiejętności sterowania tymi zjawiskami. Specjaliści i praktycy w omawianej dziedzinie zapoznali uczestniczki szkolenia nie tylko z podstawami teoretycznymi, ale również z dobrymi praktykami, które sami wypracowali. Wśród omawianych zagadnień znalazły się podstawowe zasadny prowadzenia konsultacji (tzw. siedem zasad konsultacji), umocowania prawne, rodzaje i formy konsultacji oraz techniki konsultacyjne. Problematyka ta rodziła wiele pytań, co skutkowało interesującymi dyskusjami i szczegółową analizą konkretnych przykładów. Wiedza zdobyta podczas spotkania stanowi inspirujące źródło dla planowania nowych przedsięwzięć wpisujących się w nurt ekologii kulturowej.

IMG_0837 IMG_20160531_091213 IMG_20160531_091231Warszawa 2016 - 3-1

 

Share This