Pages Menu
Projekt

Projekt

Najważniejsze informacje o projekcie

 Ekologia kulturowa- specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia

 

Cel projektu

Celem projektu było stworzenie innowacyjnej oferty edukacyjnej dla absolwentów studiów I stopnia z różnych dyscyplin, chcących uzyskać kompetencje z zakresu ekologii kulturowej. Cele szczegółowe to: przygotowanie oferty edukacyjnej dla absolwentów studiów I stopnia; opracowanie modułów e-learningowych dla studiów II stopnia na kierunku etnologia w ramach specjalności Ekologia kulturowa.

Okres realizacji projektu

01.01.2015r. – 31.05.2016r.

Grupa docelowa projektu

25 studentów oraz 18 pracowników UŚ.

Krótki opis projektu

Celem projektu było uruchomienie na kierunku Etnologia studiów II stopnia, które pozwoliłyby wykształcić specjalistów w tej dziedzinie. Dzięki opracowaniu innowacyjnego programu nauczania obejmującego zajęcia warsztatowe, e-learning a także połączeniu teorii z rozbudowaną częścią praktyczną realizowaną wraz ze specjalistami z branży, udało się wykształcić absolwentów wyposażonych w umiejętności, dzięki którym z powodzeniem odnajdą się na rynku pracy i wzmocnią sektor o profesjonalną kadrę.

UDZIAŁ W PROJEKCIE BYŁ BEZPŁATNY


Sylwetki

 

Harmonogram studiów
Semestr I (zimowy)
i_etn._2_st

Semestr II (letni)

i_etn._2_st_0

Sylabusy

01 Rewitalizacja obszarów postindustrialnych

02 Historia i ekologia krajobrazu

03 Antropologia i ekologia sztuki

04 Dizajn a środowisko

05 Ekoturystyka 06 Ekologia, kultura, zmiana

06 Ekologia, kultura, zmiana

07 Antropologia polityki

08 Zrównoważony rozwój

09 Ekologiczne podstawy ochrony środowiska

10 Antropologia jedzenia

Share This