Pages Menu
Ekologia Kulturowa – rekrutacja

Ekologia Kulturowa – rekrutacja

SPECJALNOŚĆ NA KIERUNKU ETNOLOGIA

STUDIA II STOPNIA

Innowacyjna oferta edukacyjna dla absolwentów studiów I stopnia z różnych dyscyplin pragnących uzyskać kompetencje w zakresie ekologii kulturowej.

Specjalność naświetla złożone relacje zachodzące między człowiekiem, kulturą a otaczającym środowiskiem przyrodniczym zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Usytuowanie Uniwersytetu na Śląsku daje wyjątkowe możliwości obserwowania zależności na linii człowiek-środowisko. W programie specjalności przewidziano zajęcia warsztatowe na terenie postindustrialnego Górnego Śląska oraz Beskidu Śląskiego. Studenci będą mieli możliwość zdobycia nie tylko wiedzy teoretycznej (m.in. w ramach kursów e-learningowych), ale będą mieli również kontakt z instytucjami działającymi na rzecz poprawy środowiska naturalnego i wykorzystującymi jego potencjał. Uzyskają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie tworzenia przyjaznych ekosystemów społeczno-kulturowych w środowisku lokalnym oraz podejmowania działań rewitalizacyjnych. Celem studiów jest przygotowanie do wdrażania dobrych praktyk z zakresu ekologii kulturowej.

Program studiów odpowiada społecznemu i rynkowemu zapotrzebowaniem na osoby posiadające kompetencje w zakresie ekologii kulturowej.

REKRUTACJA TRWA

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
43-400 Cieszyn
ul. Bielska 62, pok. 17 (parter)
tel. (33) 8546 150

Share This